Основна школа "Љуба Нешић" Зајечар

 
               
            Правилници    
   

 

ПРЕПОРУКА 

 

 

   

     

Закони и подзаконски акти

 

Ред.

бр.

Назив

1.

Закон о основном образовању и васпитању

2.

Закон о основама система образовања и васпитања

3.

Правилник о оцењивању ученика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                 
               
 

 © Основна школа "Љуба Нешић" Зајечар