Основна школа "Љуба Нешић" Зајечар

 
               
            Историјат    
   

 

ПРЕПОРУКА 

 

 

     

 

    

     

Наша школа носи име народног хероја Љубомира Нешића учесника Народноослободилачке борбе и народног хероја Југославије.

  

       Рођен је18. децембра 1918. године у Зајечару. Основну школу и шест разреда гимназије је завршио у Зајечару, а седми и осми разред и велику матуру у Крагујевцу. Године 1937. уписао је Правни факултет у Београду. Због сиромашног стања своје породице, живео је вемо тешко, па је морао да се издржава дајући приватне часове ђацима.

      Још као гимназијалац, био је активан у редовима револуционарне омладине, а на факултету је наставио још већу политичку активност, па је 1939. године примљен у Комунистичку партију Југославије (КПЈ). Активно је учествовао у свим акцијама револуционарног студентског покрета Београдског универзитета. Истицао се својим говорима на политичким скуповима. Био је руководилац омладинске секције Удружења Тимочана и Крајинаца. Активно је радио и с радницима, организовао политичке скупове и штрајкове. Због тога га је полиција више пута хапсила. Када је, почетком 1940. године, формиран Окружни комитет КПЈ за Зајечар, Љубомир је изабран за његовог члана. Највише се ангажовао за стварање нових партијских организација.

      После Априлског рата и окупације Краљевине Југославије, 1941. године, радио је на припремама, организацији и дизању оружаног устанка. Учествовао је на састанку Окружног комитета КПЈ за Зајечар, 30. јуна 1941. године на Белом Брегу, када је одлучено да се формирају Бољевачки, Крајински и Заглавски партизански одред. После тог састанка, активно је радио на стварању партизанских одреда у Крајинском и Неготинском срезу.

      Када је, 1. августа 1941. године на Шуљевцу код Метриша, формиран Крајински партизански одред, Љубомир је постављен за његовог политичког комесара. Прве акције Одреда биле су разоружавање жандармеријских посада на железничким станицама Рајац, Тамнич и Брусник, а затим заузимање среског места Салаш. Љубомир Нешић је погинуо приликом напада, здружених одреда четника и жандарма, на Крајински партизански одред, 29. септембра 1941. године, на источним падинама планине Дели Јован, код села Сиколе.

    Указом Президијума Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије, 14. децембра 1949. године, проглашен је за народног хероја.

      Сама школа је настала из Осмогодишње школе број 1 и Осмогодишње школе број 2 јер је нагло порастао број ученика у граду. Основана је 1. октобра 1953. године одлуком НОО Зајечар. Њоме Осмогодишња школа број 1 добија име “ Љуба Нешић ”.

      Школа је имала тада 1500 ученика, 25 учитеља и 31 наставника и 44 одељења па је одмах уочен недостатак простора.

      Школске 1957/58. године спајају се две Осмогодишње школе “ Њуба Нешић “ и “ Ђура Јакшић “ и добијају име веће и бројније школе “ Љуба Нешић “ Настава се одвијала у згради садашње Економско – трговинске школе. По завршетку нове школске зграде школске 1960/61. године издваја се школа “ Ђура Јакшић “.

      Школске 1959/60, Основна школа “ Љуба Нешић “ усељава се у зграду Гимназије која је изграђена 1892. године. Тако је школа добила неопходан простор за кабинете, гимнастичку салу и стан за директора школе, али се и поред тога настава одвија у три смене.

      Школа се даље развијала и по броју ученика и по својим достигнућима и постала је најбоља, централна градска школа. Настоји и данас да то место оправдано задржи.

Први колектив школе

Директор – Бранко С. Илић, наставник 1953 – 4.

Помоћник – Добривоје Костић, наставник 1958 – 1960.

Колектив:

Зора А. Тасић 1951 – 54.

Сава Б. Рајков 1951 – 19055

Иван Ј. Димковић 1952 – 1953

Милица Т Маринковић 1952 – 1954

Десанка П. Ђорђевић 1952 – 1955

Борислав М. Јаблановић 1952 – 1955

Зорка Ђ. Радовић 1952 – 1955

Драгица С. Тасић 1952 – 1955

Персида Ј. Живуловић 1952 – 1956

Спасенија Ж. Цветановић 1952 – 1956

Иван С. Фролов 1952 – 1959

Драгојла А. Ђорђевић 1952 – 1960

Злата Ђ. Маринковић 1952 – 1960

Светислав И. Божиновић 1952 – 1963

Даница А. Тодоровић 1952 – 1965

Радмила Л. Бабић 1951 – 1958/65/67

Милена Ж. Петковић 1952 – 1981

Раде Ј. Панајотовић 1953 – 1954

Христифор П. Поповић 1953 – 1957

Мирко С. Ристић 1953 – 1957

Божидарка С. Јотовић 1953 – 1958

Вера В. Силајева 1953 – 1959

Каталин М. Бошков 1953 – 1960

Живојин М. Василијевић 1953 – 1960

Милица С. Здравковић 1953 – 1960

Драгослав Ј. Јовановић 1953 – 1960

Мирјана Т. Савовић 1953 – 1969

Вељко П. Ђорђевић 1953 – 1961

Борислав М. Првуловић 1953 – 1961

Цветанка Пејчев 1953 – 1962

Јованка Ј. Павловић 1953 – 1963

Божидар Ђ. Миленовић 1953 – 1964

Десанка С. Благојевић 1953 – 1965

Велимир П. Голубовић 1953 – 1971

Персида С. Јовановић 1953 – 1976

Љубица Д. Воркапић 1954 – 1955

Љубица П. Дудуковић 1954 – 1956

Чедомир Љ. Милосављевић 1954 – 1956

Олга Д. Рајковић 1954 – 1957

Босиљка Ђ. Јовановић 1954 – 1958

Гордана Б. Ивановић 1954 – 1959

Душица Б. Милутиновић 1954 – 1959

Љубинка Ј. Вешовић 1954 – 1963

Радмила Ђ. Пауновић 1954 – 1981

Марија Ј. Костић 1959 – 1983

Светозар П. Костић 1959 - 1983

 

 

 

 

 

 

 

   
                 
               
 

 © Основна школа "Љуба Нешић" Зајечар