Електронски дневник

 

ЗА РОДИТЕЉЕ

ЗА НАСТАВНИКЕ


   Препорука

 

   Почетна

 

 

         

         

 

 

 

Основна школа „Љуба Нешић“, из Зајечара саграђена је 1892. године за потребе тадашње Гимназије, а од 1951. године ради као основна школа. Захваљујући донацијама Норвешке владе у школи је извршена потпуна реконструкција расположивог простора, тако да су ученици од школске 2007/08.године почели боравити у потпуно уређеном простору.

Основна школа Љуба Нешић у Зајечару заснива свој рад на потребама ученика и њихових родитеља, кадровским и материјалним могућностима, перспективама и сагледавању развојних могућности основног образовања и васпитања.

Школа је основана одлуком Народног одбора Општине Зајечар јуна 1951. године, а проистекла је из 170 година старог основног школства града Зајечара, које je започето далеке 1830. године када је основана прва основна школа у Зaјечару.

Школа је уписана у Судски регистар Окружног суда у Зајечару под редним бројем ФИ 373/65 ФИ 672/90 као матична школа без истурених одељења, а делатност је основно образовање и васпитање деце узраста од 6 до 15 година.

 

 

   Вести

       

 

         

 Поводом Дана школе (14. децембар) објављен је 2. број електронског часописа.

 Е-часопис можете погледати овде.

         

         Датум полагања пробног завршног испита је 24. и 25. марта 2023. године.

        Датум полагања завршног испита (мале матуре) је 21., 22. и 23. јуна 2023. године.  

 

    

 

 

*******************************************************

   

 

 © Основна школа "Љуба Нешић" Зајечар